Lycia Creative Logo
LyciaHR

Solutions

LyciaHR | Job Listing & Applicant Tracking System

LyciaHR is a customised all-in one HR software designed for the companies that managing job listing and hiring process on their own web site.

The realm of applicant tracking systems (ATS) is vast and varied, but companies often face the challenge of finding a system that harmoniously balances potent features with indispensable customization and data privacy. This robust, user-friendly ATS is designed to provide a captivating hiring experience, truly setting a new standard in the recruitment process.

Publish Job Listings on Your Own Microsite

LyciaHR empowers you to architect a customizable microsite rooted in your company’s own website. This groundbreaking feature facilitates control over branding, messaging, and design elements, promising a seamless experience for both your team and potential applicants.

LyciaHR

Commitment to Data Privacy

Data security and privacy is not just a feature of LyciaHR, but a cornerstone of its design. You wield full control over where applicant information is stored, fostering trust with potential candidates and ensuring complete compliance with strict privacy regulations.

Job Listing and Filtering

Create, design and publish job postings with ease, while deploying advanced filtering options to attract the right talent.

Process Management

Command the entire hiring journey, from reviewing applications to sending out offer letters, all within a centralized and neatly organized platform.

Interview Management

Keep track of progress, schedule interviews and enable seamless collaboration with colleagues through efficient interview management tools.

Automated Emails

Save valuable time by automating personalized communication with applicants, ensuring timely status updates and feedback.

Applicant Rating and Commenting

Collaborating on hiring decisions becomes effortless with a system for rating and providing feedback on applicant profiles.

Multiple Language Support

Broaden your talent pool by offering job postings and communication in multiple languages, transcending geographical boundaries.

Detailed Analytics

Gain valuable insights into your hiring process through comprehensive data and analytics.

Video Interviews

Leverage video interviewing capabilities to conduct remote interviews, an increasingly essential feature in today’s world of work.

Export Applicants to Excel

Download applicant data for further analysis, reporting, and presentations with dramatic ease using the export feature.

LyciaHR

LyciaHR: The Future of Hiring is Here

By integrating powerful features with premium customization options and an unflinching commitment to data privacy, LyciaHR offers a transformative alternative for companies aiming to elevate their recruitment game. With the introduction of LyciaHR, the future of hiring has arrived, distinctly placing power and control back into the hands of teams steering recruitment processes.

Wondering how your organization could benefit from the LyciaHR? Contact us today, and let’s have a chat & demo

İlanlar ve Filtreler

Kolaylıkla iş ilanları oluşturun, tasarlayın ve yayınlayın, aynı zamanda doğru yetenekleri çekmek için gelişmiş filtreleme seçeneklerini kullanın.

Süreç Yönetimi

Tüm işe alım sürecini, başvuruları incelemekten teklif mektuplarını göndermeye kadar, merkezi ve düzenli bir platformda yönetin.

Mülakat Yönetimi

Mülakatları planlayın ve etkili mülakat yönetim araçları sayesinde çalışma arkadaşlarınız ile sorunsuz işbirliği yapın.

Eposta Otomasyonları

Adaylarla iletişimi otomasyona bağlayarak zaman kazanın. Aday durum güncellemeleri ve geri bildirimleri ya da işe alım tekliflerinizi otomatik gönderin.

Aday Derecelendirme

Başvuranların profillerini derecelendirme ve geri bildirim sağlama sistemi ile, işe alım kararları üzerinde ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapmanız kolaylaşacak.

Çoklu Dil Desteği

Coğrafi sınırları aşarak çok dilli iş ilanları ve iletişim seçenekleri sunarak yetenek havuzunuzu genişletin.

Detaylı Analizler

Kapsamlı veri ve analitikler aracılığıyla işe alım süreciniz hakkında değerli bilgiler edinin.

Video Mülakatlar

Günümüz iş dünyasında giderek daha önemli hale gelen çift yönlü uzaktan mülakatları gerçekleştirmek için video mülakat yeteneklerinden yararlanın.

Verileri Excel'e Aktarın

Dışa aktarma özelliği kullanarak, aday verilerini daha fazla analiz, raporlama ve sunumlar için alışık olduğunuz excel arayüzünde inceleyin.